אתר תשלומי ההורים סגור לצורך סגירת שנת כספים 2021 .