הורים יקרים, המערכת סגורה לצרכי מעבר שנת כספים לתשפ״ד, המערכת תשוב לפעילות באמצע אוגוסט.