אתר תשלומי ההורים לא יהיה זמין עד 07/01/2021 ,לצורך פתיחת שנת כספים 2021